SER Arboplatform

Het centrale informatiepunt van sociale partners over gezond en veilig werken. Het Arboplatform biedt advies, kennisuitwisseling en inspirerende voorbeelden aan werkgevers, werknemers en arbodeskundigen. Bovendien kun je hier met je vragen terecht. Het doel is samenwerken aan goede werkomstandigheden.

Adviezen en handreikingen

De SER heeft veel adviezen uitgebracht op het terrein van de arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld over 'een werkend arbostelsel voor iedereen in 2040’ , ‘kankerverwekkende stoffen op de werkvloer’ of over ‘de toekomst van hybride werken’. De handreikingen van het SER Arboplatform bieden adviezen en praktische toepassingen over diverse arbo-onderwerpen. Waardevolle informatie, die je nu op deze themapagina bij elkaar vindt.

Dialoog- en kennisnetwerk ontwikkelen

Het Arboplatform wil een dialoog- en kennisnetwerk ontwikkelen, waar je als arboprofessional kennis en ervaring kunt uitwisselen met collega’s. Tijdens netwerkbijeenkomsten krijg je informatie over arbo-oplossingen uit andere branches. Bovendien kun je ons vragen over veilig en gezond werken stellen: wij geven je antwoord of brengen je in contact met anderen binnen ons netwerk.

Als eerste stap in de richting van een dergelijke ‘community’ spreekt het Arboplatform ieder kwartaal met enkele beroeps- en kennisverenigingen. Het SER Arboplatform, de Nederlandse Vereniging Voor Veiligheidskunde (NvVK), de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) , de Vereniging voor Ergonomie (Human Factors NL), de Nederlandse vereniging voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB), aangevuld met Arbokennisnet.


Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van arbo? Stel een vraag.

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet voor gezond en veilig werken.