Hoe wordt een Europese ondernemingsraad (Eor) opgericht?

Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het instellen van een Eor. Het bestuur kan daartoe zelf het initiatief nemen, maar gebruikelijker is dat werknemers schriftelijk een verzoek indienen bij het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur is dan verplicht een Bijzondere OnderhandelingsGroep (BOG) in te stellen om de onderhandelingen over de oprichting van een Eor te openen. Het verzoek moet door ten minste honderd werknemers of hun vertegenwoordigers uit ten minste twee ondernemingen of vestigingen uit twee verschillende lidstaten worden gesteund. Voor de Nederlandse ondernemingen wijzen de cor, gor en/of or leden voor de BOG aan.

Artikel 10 WEOR: over aanwijzing van leden voor de Bijzondere OnderhandelingsGroep