Transport, logistiek & vervoer

Het aantrekken en vasthouden van personeel is een van de grootste uitdagingen voor de sectoren transport & logistiek en personenvervoer.

Door de snelle vergrijzing zal de vraag naar personeel de komende jaren nog sterk toenemen. Een forse inzet op diversiteitsgroepen die in deze sectoren veelal niet in beeld waren kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Het daadwerkelijk benutten van dit potentieel aan meerwaarde vraagt van bedrijven gerichte investeringen in diversiteit en inclusie.

Kennisdocument

In het Kennisdocument ‘Diversiteit brengt je verder’ beschrijven we de businesscase van diversiteit en inclusie voor de sectoren transport & logistiek en personenvervoer. We geven een kenschets van deze sectoren en beschrijven de knelpunten en oplossingen op het gebied van diversiteit en inclusie bij bedrijven. Daarbij besteden we aandacht aan de verschillende dimensies van diversiteit: arbeidsbeperking/chronische ziekte, gender, leeftijd, LHBTI, en etnische-culturele achtergrond.

Charterbijeenkomst

Op vrijdag 30 november 2018 plaatsten negen bedrijven en brancheorganisaties uit de sectoren transport & logistiek en personenvervoer hun handtekening onder het Charter Diversiteit: Arriva, C.&H. Euser Transport B.V., Fietsersbond, GVB, ProRail, Sectorinstituut Transport en Logistiek, Simon Loos, Trevvel en Qbuzz. Daarmee verbonden zij zich aan het werken aan meer diversiteit en inclusie in hun eigen organisaties. Dit feestelijk moment was onderdeel van een Charterbijeenkomst die SER Diversiteit in Bedrijf samen met de NS organiseerde over diversiteit in deze sectoren.