Diversiteit bij gemeenten

Een divers en inclusief personeelsbestand bij gemeenten is van groot belang.

Bertien Houwing, wethouder van de gemeente Amersfoort beargumenteert dit als volgt: “Een organisatie, zoals die van de gemeente Amersfoort, moet een afspiegeling van de stad zijn om goed in contact te blijven met inwoners, om slagvaardig resultaten te boeken en voor de binding van inwoners met onze lokale democratie. Inwoners moeten zich herkennen in de gemeentelijke organisatie. En ook dat gaat niet vanzelf. Die opdracht moeten wij onszelf doorlopend opleggen.” Welke stappen kunnen gemeenten nemen richting meer diversiteit en inclusie?

Kennisdocument

In het Kennisdocument ‘Diversiteit onder Gemeentepersoneel’ stellen we de businesscase voor de publieke sector vast. Vervolgens gaan we in op stand van zaken, de knelpunten en oplossingen op het gebied van diversiteit en inclusie bij gemeenten.;

Charterbijeenkomst

Op donderdag 11 januari 2018 zetten wethouders van negen gemeenten hun handtekening onder het Charter Diversiteit. Daarmee verbinden zij zich aan het werken aan meer diversiteit en inclusie in hun eigen organisaties. Dit feestelijk moment was onderdeel van een Charterbijeenkomst die Diversiteit in Bedrijf samen met de gemeente Amersfoort organiseerde over diversiteit in het gemeentelijk apparaat. Tijdens de bijeenkomst tekenden de volgende negen gemeenten het Charter: Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Culemborg, Leiden, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad.

Deze gemeenten tekenden het Charter Diversiteit:

Alkmaar Almere Amersfoort
Apeldoorn Arnhem Amsterdam
Breda Culemborg Den Haag
Dordrecht Ede Eindhoven
Gorinchem Gouda Groningen
Haarlem Hilversum Hulst
Leiden Lelystad
Maassluis Maastricht Nijmegen
Rotterdam Schiedam
 's-Hertogenbosch Tilburg Utrecht
Veenendaal Venlo Zaanstad
Zoetermeer