Lhbti+

Lhbti+ is een afkorting die wordt gebruikt om te refereren naar lesbische vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), bi+ personen (B), transgender personen (T), intersekse personen (I) en alle andere variaties die niet heteroseksueel en cisgender zijn en/of geslachtskenmerken hebben die buiten de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen. Werkgevers hebben er belang bij om een veilig werkklimaat te bevorderen voor lhbti+ werknemers.

Lhbti+ personen zijn grotendeels onzichtbaar op de werkvloer en worden daardoor al snel over het hoofd gezien. Dit kan ervoor zorgen dat werkgevers zich onbedoeld niet bewust zijn van de specifieke behoeften en problematiek van deze collega’s. Vanuit het oogpunt van gelijke behandeling en het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie is er voor werkgevers en werknemers alle reden om actief te werken aan een inclusieve bedrijfscultuur voor lhbti+ collega’s. Ook leveren werknemers die zich geaccepteerd voelen op de werkvloer beter werk en melden zij zich minder vaak ziek. Dit zorgt voor minder kosten en meer productiviteit.

Persoon in pak met hartje in kleuren regenboogvlag in borstzak. 

16% niet uit de kast

In veel bedrijven voelen lhbti+ werknemers zich onveilig op de werkvloer. Zij krijgen vaak te maken met negatieve bejegening. EU-onderzoek uit 2020 toont aan dat in Nederland 16% van de ondervraagde lhbti+ werknemers op het werk nog niet ‘uit de kast is’. Zij verhullen daarmee een belangrijk deel van hen zelf.

Inclusief beleid

Diversiteit en inclusie-beleid draagt bij aan een veilig werkklimaat voor lhbti+ werknemers. Workplace Pride ontwikkelde een test om de voortgang van diversiteitsbeleid in bedrijven te meten. In 2014 concludeerde dit platform dat de deelnemende bedrijven een groeiende aandacht hebben voor de sociale acceptatie van lhbti+ werknemers.

Deelnemende bedrijven ondersteunen bijvoorbeeld medewerkersnetwerken en organiseren diversiteitstrainingen voor managers en leidinggevenden. Hierdoor ontwikkelen zij meer kennis over en begrip voor lhbti+ werknemers.

Charterdocument

Meer weten over hoe u een inclusief werkklimaat kun creëren voor lhbti+ werknemers? Lees dan het Charterdocument lhbti+ werknemers: Naar een inclusieve werkvloer uit 2023. Zie ook de diversiteitswijzer ‘Lhbti+ op de werkvloer’ voor praktische handvatten.

 

LHBTI+

Medewerkersnetwerken spelen een belangrijke rol in het bevorderen van diversiteit en inclusie in hun organisaties. Zij blijken een belangrijke motor voor de participatie van medewerkers en dragen daarmee bij aan een inclusieve werkcultuur. Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde ervan en investeren in deze netwerken. In dit fragment vertelt Marijn Pijnenburg van IBM Workforce Diversity and LGBT Markets meer over zijn netwerk.

Medewerkersnetwerken in beeld: LHBTI+