LHBTI

LHBTI is een afkorting die wordt gebruikt om te refereren naar lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI). Het is van belang om een veilig werkklimaat te bevorderen voor LHBTI-werknemers.

Dit geldt voor zowel de werknemers als het bedrijf. Werknemers die zich geaccepteerd voelen op de werkvloer leveren beter werk en melden zich minder vaak ziek. Dit zorgt voor minder kosten en meer productiviteit!

30% niet uit de kast

In veel bedrijven voelen LHBTI-werknemers zich onveilig op de werkvloer. Zij krijgen vaak te maken met negatieve bejegening. Onderzoek wijst uit dat 30 procent van hen de seksuele geaardheid of identiteit verborgen houdt. Zij verhullen daarmee een belangrijk deel van hen zelf.

Inclusief beleid

Diversiteit en inclusie beleid draagt bij aan een veilig werkklimaat voor LHBTI-werknemers. Workplace Pride ontwikkelde een test om de voortgang van diversiteitsbeleid in bedrijven te meten. In 2014 concludeert dit platform dat de deelnemende bedrijven een groeiende aandacht hebben voor de sociale acceptatie van LHBTI-werknemers.

Deelnemende bedrijven ondersteunen bijvoorbeeld medewerkersnetwerken en organiseren diversiteitstrainingen voor managers en leidinggevenden. Hierdoor ontwikkelen zij meer kennis over en begrip voor LHBTI-werknemers.

Kennisdocument

Meer weten over hoe u een inclusief werkklimaat kun creëren voor LHBTI-werknemers? Lees dan het Kennisdocument ‘LHBTI’. Zie ook de diversiteitswijzer ‘LHBTI op de werkvloer’ voor praktische handvatten.

Charterbijeenkomst

‘Iedere werknemer heeft het recht om op de werkvloer zichzelf te kunnen en mogen zijn.’ De vraag hoe dat recht in de praktijk te realiseren was het gespreksonderwerp van deelnemers aan de Charterbijeenkomst van Diversiteit in Bedrijf en IBM Nederland op 11 februari 2016. Thema van de bijeenkomst was ‘een inclusief bedrijfsklimaat voor LHBTI’.

 

LHBTI

Medewerkersnetwerken spelen een belangrijke rol in het bevorderen van diversiteit en inclusie in hun organisaties. Zij blijken een belangrijke motor voor de participatie van medewerkers en dragen daarmee bij aan een inclusieve werkcultuur. Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde ervan en investeren in deze netwerken. In dit fragment vertelt Marijn Pijnenburg van IBM Workforce Diversity and LGBT Markets meer over zijn netwerk.

Medewerkersnetwerken in beeld: LHTBI