Sociale en psychologische veiligheid

Stel je eens voor: een werkplek waar ongewenst gedrag zoals pesten, intimidatie en seksuele grensoverschrijding niet getolereerd wordt. Idealiter zou dit overal de standaard zijn, maar de realiteit toont een ander beeld voor veel werknemers. Wat betekent het om je echt veilig te voelen op je werk, en wat zijn de gevolgen als een dergelijke basisveiligheid ontbreekt?

In Nederland heeft de #MeToo-beweging een belangrijke rol gespeeld in de bewustwording van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vooral na talloze berichten van misstanden in uiteenlopende sectoren. Het was een keerpunt in de nationale dialoog over wat acceptabel is op de werkvloer, en heeft geleid tot een grote verschuiving in het aanpakken van deze problematiek.

Handreiking Sociale en psychologische veiligheid

Ongewenst gedrag is dikwijls een gevolg van een gebrek aan sociale en psychologische veiligheid binnen de organisatie. De handreiking ‘Sociale en psychologische veiligheid’ helpt je een plan van aanpak te maken om die veiligheid te vergroten. Zo ga je ongewenst gedrag tegen en creëer je een werkomgeving waarin alle medewerkers, ongeacht hun achtergrond, zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

Download de handreiking 'Sociale psychologische veiligheid'