Etnisch-culturele achtergrond

Bedrijven en organisaties presteren beter als hun medewerkersbestand een gemengde etnische en culturele achtergrond heeft. Tegelijk worden werknemers met een Buiten-Europese herkomst helaas vaak ongelijk behandeld, waardoor ze snel weer vertrekken en hun potentieel onbenut blijft. Werkgevers doen er dus goed aan om bewust in te zetten op een werkklimaat waarin iedere werknemer zich veilig voelt van vooroordelen, discriminatie en ongewenst gedrag.

Diversiteitswijzer

In de Diversiteitswijzer ‘Van culturele diversiteit naar Inclusie’ vind je praktische tips en handvatten voor het stimuleren van een inclusief klimaat voor alle werknemers, ongeacht etnisch-culturele achtergrond.

Charterdocument

Meer weten over de meerwaarde van deze diversiteitsdimensie? Lees het Charterdocument ‘Van culturele diversiteit naar inclusie’. Dit document beschrijft hoe de stap van etnisch-culturele diversiteit naar inclusie gemaakt kan worden, welke aspecten hierbij cruciaal zijn, en gaat in op de rol van de medezeggenschap en medewerkersnetwerken.

Webinar

In het webinar ‘Ontwikkeling en doorstroom van divers talent’ delen gastsprekers uit beleid en praktijk kennis, ervaringen en tips. Het webinar is de derde in de reeks ‘Maak het verschil. Praktische tips voor een divers en inclusief bedrijf’.

Barometer Culturele Diversiteit

Bedrijven en organisaties vanaf 250 werknemers kunnen de etnisch-culturele samenstelling van het personeelsbestand in kaart brengen met behulp van de Barometer Culturele Diversiteit van het CBS. Op het dashboard van de Barometer kan iedere werkgever de eigen cijfers naast die van bijvoorbeeld de sector of regio leggen.

SER Diversiteit in Bedrijf kan adviseren over het al dan niet inzetten van de Barometer. Neem contact op via dib@ser.nl.