Etnisch-culturele achtergrond

Charterondertekenaars hebben veel belang bij een zo divers mogelijk personeelsbestand. De kennis en informatie die werknemers met uiteenlopende culturele en/of etnische achtergronden met zich meebrengen, kan tot meer innovatie en creativiteit leiden.

 

Kennisdocumenten & Diversiteitswijzer

In het Kennisdocument ‘Van culturele diversiteit naar inclusie’ (2020) gaan we in op de vraag: hoe komen we van culturele diversiteit op de werkvloer tot een inclusief bedrijfsklimaat? Want een werkklimaat waarin iedere werknemer zich prettig en gewaardeerd voelt ongeacht etnische achtergrond of cultuur is positief voor elke organisatie. Het kennisdocument geeft een reeks adviezen en tips voor werkgevers die meer inclusie en diversiteit op de werkvloer nastreven.

In de Diversiteitswijzer ‘Van culturele diversiteit naar inclusie’ zijn de praktische tips en adviezen uit het kennisdocument voor u beknopt en overzichtelijk in kaart gebracht. 

Alliantie culturele diversiteit in de top

De alliantie zet zich in voor de doorstroom van divers talent en wordt gevormd door Agora Network, Diversiteit in Bedrijf, Etnische Zaken Vrouw Nederland, NL2025, de SER, Talent naar de Top en The Other Network.

Een aantal grote bedrijven hebben zich verenigd in de kopgroep om diversiteit in de top te bevorderen. Zij erkennen de meerwaarde van meer culturele diversiteit en beseffen dat er doelgericht beleid nodig is om dit bereiken. Ze werken als koploper mee door onder meer ambassadeurs in te zetten, netwerkbijeenkomsten te organiseren en vacatures en kandidaten voor leidinggevende posities aan te dragen. Een aantal bedrijven formuleert doelstellingen over het aandeel topmanagers met een andere culturele achtergrond. Ook zetten bedrijven talentontwikkelingsprogramma’s op om te zorgen dat talent beter kan doorstromen.

Lees hier meer over de Alliantie en de koploperbedrijven.

 

Webinar 'Ontwikkeling en doorstroming van divers talent'

Op 3 juni 2021 organiseerde SER Diversiteit in Bedrijf het derde webinar van de reeks ‘Maak het verschil. Praktische tips voor een divers en inclusief bedrijf’. Tijdens het webinar deelden gastsprekers uit beleid en praktijk kennis en tips en stelden deelnemers vragen en deelden hun ervaringen.

Kijk webinar terug