Culturele, etnische & religieuze achtergrond

Een personeelsbestand waarin werknemers met een andere culturele, religieuze of etnische achtergrond zijn opgenomen, kan veel voordelen opleveren.

Zo kan het kan nieuwe markten openen en bevordert het de aansluiting op de arbeidsmarkt. Zeker gelet op de vergrijzing is het van belang zo breed mogelijk talenten te werven. Culturele diversiteit kan innovatie en creativiteit bevorderen doordat er vanuit verschillende invalshoeken wordt nagedacht over verbeteringen. Ondanks deze voordelen blijft veel cultureel divers talent onbenut.

Arbeidsmarktpositie etnische minderheden

De werkloosheid onder etnische minderheden ligt al decennialang hoger dan die onder autochtone Nederlanders. In 2008 bedroeg het verschil in werkloosheid 5,4% (3,0 resp. 8,4%), in 2014 maar liefst 10,4% (6,1 resp. 16,5%). In 2017 is het verschil teruggelopen naar 7,2% (3,9 resp. 11,1%).

Onder jongeren doen zich de grootste verschillen voor. In 2014 was 10,3% van de autochtone jongeren werkloos tegen 24,9% van de jongeren uit etnische minderheden, een verschil van maar liefst 14,6%. In 2017 is dit verschil teruggelopen naar 9,6%. De werkloosheid onder jongeren uit etnische minderheden ligt echter met 16,8% nog steeds op een hoog niveau.

Het aandeel etnische-minderheden in het hoger management blijft ver achter bij hun aandeel in de beroepsbevolking. Naar schatting wordt slechts 1 tot 2 procent van alle leidinggevende functies bezet door medewerkers met een niet-westerse achtergrond.

Alliantie culturele diversiteit in de top

De alliantie zet zich in voor de doorstroom van divers talent en wordt gevormd door Agora Network, Diversiteit in Bedrijf, Etnische Zaken Vrouw Nederland, NL2025, de SER, Talent naar de Top en The Other Network.
Een aantal grote bedrijven hebben zich verenigd in de kopgroep om diversiteit in de top te bevorderen. Zij erkennen de meerwaarde van meer culturele diversiteit en beseffen dat er doelgericht beleid nodig is om dit bereiken. Ze werken als koploper mee door onder meer ambassadeurs in te zetten, netwerkbijeenkomsten te organiseren en vacatures en kandidaten voor leidinggevende posities aan te dragen. Een aantal bedrijven formuleert doelstellingen over het aandeel topmanagers met een andere culturele achtergrond. Ook zetten bedrijven talentontwikkelingsprogramma’s op om te zorgen dat talent beter kan doorstromen.

Lees hier meer over de Alliantie en de koploperbedrijven.

Kennisdocumenten & Diversiteitswijzer

In het Kennisdocument ‘Van culturele diversiteit naar inclusie’ gaan we in op de vraag: hoe komen we van culturele diversiteit op de werkvloer tot een inclusief bedrijfsklimaat? Want een werkklimaat waarin iedere werknemer zich prettig en gewaardeerd voelt ongeacht etnische achtergrond, cultuur of religie is positief voor elke organisatie. Het kennisdocument geeft een reeks adviezen en tips voor werkgevers die meer inclusie en diversiteit op de werkvloer nastreven.

In de Diversiteitswijzer ‘Van culturele diversiteit naar inclusie’ zijn de praktische tips en adviezen uit het kennisdocument voor u beknopt en overzichtelijk in kaart gebracht.

Charterbijeenkomst

Op donderdag 15 februari 2017 organiseerde Diversiteit in bedrijf samen met de Federatie Cultuur een netwerkbijeenkomst voor de ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Het thema was: van diversiteit naar inclusie. ‘Wees je bewust van de ongeschreven regels binnen je organisatie en heb de wil die te veranderen. Dat is cruciaal om ervoor te zorgen dat culturele diversiteit op de werkvloer uitgroeit tot een inclusieve bedrijfscultuur.’ Dat was een van de boodschappen van de ruim 80 deelnemers aan deze Charterbijeenkomst. 

 

Medewerkersnetwerken

Medewerkersnetwerken spelen een belangrijke rol in het bevorderen van diversiteit en inclusie in hun organisaties. Zij blijken een belangrijke motor voor de participatie van medewerkers en dragen daarmee bij aan een inclusieve werkcultuur. Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde ervan en investeren in deze netwerken.

Sharda Kamaansing van het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren en Elvis Manuela van het Multicultureel Netwerk Defensie vertellen in dit fragment meer over hun eigen medewerkersnetwerknetwerk.