Medewerkersnetwerken

Medewerkersnetwerken spelen een belangrijke rol in het bevorderen van diversiteit en inclusie in hun organisaties. Zij blijken een belangrijke motor voor de participatie van medewerkers en dragen daarmee bij aan een inclusieve werkcultuur. Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde ervan en investeren in deze netwerken.

persoon houdt charterdocument vast

Charterdocument

Het Charterdocument ‘Medewerkersnetwerken: een motor voor verandering‘ (versie september 2022) geeft informatie over allerlei facetten van medewerkersnetwerken in bedrijven en organisaties. Aan de orde komen onder andere het profiel, de meerwaarde en de functies van medewerkersnetwerken en de samenwerking met medezeggenschap. Ook beschrijven we kort de uitdagingen en dilemma’s waar de netwerken in de praktijk voor staan en geven daarvoor een aantal praktische tips. In dit document zijn ook een aantal goede praktijken opgenomen van medewerkersnetwerken onder Charterondertekenaars.

Overzicht medewerkersnetwerken

Het is onbekend hoeveel medewerkersnetwerken er precies zijn in Nederland, maar duidelijk is wel dat hun aantal groeit. Wij brengen regelmatig in kaart welke medewerkersnetwerken er actief zijn onder de ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Bij een laatste inventarisatie telden wij ruim 500 medewerkersnetwerken. Die zijn geordend naar dimensie van diversiteit in een compact Overzicht in beeld gebracht.

Charterbijeenkomst

Het Charterdocument en het Overzicht zijn op 22 september 2022 gepresenteerd op de Charterbijeenkomst ‘Medewerkersnetwerken: een motor voor verandering’. Host van deze bijeenkomst was de NN Group. Kijk hier voor een verslag van deze bijeenkomst.

Medewerkersnetwerken

In de film ‘Medewerkersnetwerken in Beeld’ (2017) gaan vertegenwoordigers van de medewerkersnetwerken Young Shell, Wij(s) Rabobank, Multicultureel Netwerk Ambtenaren, UWV Vrouw, Platform Chronisch zieke politiemensen, St. Multicultureel Netwerk Defensie en IBM Netwerk LHBT+ met elkaar in gesprek over nut, betekenis en meerwaarde van hun werk.

Medewerkersnetwerken in beeld

In de film ‘Medewerkersnetwerken in Beeld’ gaan vertegenwoordigers van de medewerkersnetwerken Young Shell, Wij(s) Rabobank, Multicultureel Netwerk Ambtenaren, UWV Vrouw, Platform Chronisch zieke politiemensen, St. Multicultureel Netwerk Defensie en IBM Netwerk LHBT+ met elkaar in gesprek over nut, betekenis en meerwaarde van hun werk.