Leeftijd

Door de vergrijzing is het aannemen van jongere en oudere medewerkers voor veel bedrijven een belangrijke uitdaging.

Diversiteit in leeftijd heeft verschillende voordelen. Zo kan het leiden tot innovatie en teambuilding. Jong en oud kan van elkaar leren en elkaar versterken. Ook zorgt een bedrijf ervoor dat zij voeling houdt met zowel oudere als jongere doelgroepen. Wat is de stand van zaken? Wat zijn de knelpunten? En wat zijn mogelijke oplossingen?

oud en jong aan het werk   

Charterdocument Leeftijdsdiversiteit

In het aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt is de diversiteit in leeftijd groter dan ooit. Ook op de werkvloer van bedrijven lopen steeds vaker verschillende generaties rond. Dat levert nieuwe kansen en uitdagingen op. Welke voordelen biedt deze groeiende diversiteit in leeftijd en hoe kunnen bedrijven die optimaal benutten? Deze vraag staat centraal in het Charterdocument 'Leeftijdsdiversiteit' (2021). Daarin is kennis gebundeld over de meerwaarde, de knelpunten en oplossingsrichtingen op het gebied van leeftijdsdiversiteit op de werkvloer. Het biedt daarnaast informatie over de arbeidsmarktpositie van jongeren en 50-plussers, van leeftijdgerelateerde medewerkersnetwerken onder de ondertekenaars van het Charter Diversiteit en van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de belangen van en de samenwerking tussen jong en oud op de werkvloer.

Dit Charterdocument werd op 18 november 2021 gepresenteerd tijdens een Charterbijeenkomst, gehost door AstraZeneca, waar tien nieuwe werkgevers hun handtekening zetten onder het Charter Diversiteit.

Voorkant Charterdocument Leeftijdsdiversiteit

 

 

Leeftijdsnetwerken

Medewerkersnetwerken spelen een belangrijke rol in het bevorderen van diversiteit en inclusie in hun organisaties. Zij blijken een belangrijke motor voor de participatie van medewerkers en dragen daarmee bij aan een inclusieve werkcultuur. Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde ervan en investeren in deze netwerken. Jessica van der Puil van Young Shell en Liesbeth Oosterhagen van Wij(s) vertellen in deze fragmenten meer over hun netwerk.

Medewerkersnetwerken in beeld: jongeren