Meten is weten

Het meten van diversiteit en inclusie is een cruciaal onderdeel van het diversiteitsbeleid. Zo krijg je inzicht in wat bepaalde acties voor resultaat hebben opgeleverd. Toch bestaat hierover nog veel onduidelijkheid. Welke personeelsgegevens van werknemers mag je vastleggen? Hoe meet je resultaten van de activiteiten voor diversiteit? Hoe stel je de mate van inclusie op de werkvloer vast? Hoe krijg je meer inzicht in wat werkt en bijdraagt aan de businesscase van diversiteit en inclusie (D&I)? Welke instrumenten zijn daarvoor beschikbaar? Het zijn veelvoorkomende vragen van bedrijven die zich inzetten voor een divers samengesteld personeelsbestand en een inclusief werkklimaat.

meten is weten

Charterdocument

In het charterdocument ‘Meten is Weten’ geven we antwoord op bovengenoemde vragen. Download de meest actuele versie hier (versie 16 december 2021). 

Barometer Culturele Diversiteit

De Barometer Culturele Diversiteit is een instrument dat voor een bedrijf of organisatie duidelijk maakt hoe het staat met de etnisch-culturele diversiteit binnen het personeelsbestand. Het geeft aan welk percentage van het personeel een Nederlandse, westerse of niet-westerse migratieachtergrond heeft. Dit inzicht kan nuttig zijn bij het (verder) ontwikkelen van een diversiteitsbeleid voor het
bevorderen van de instroom, doorstroom en/of behoud van medewerkers met een migratieachtergrond.

Meer weten over het inzetten van dit instrument binnen je bedrijf of organisatie? Klik hier om de folder te lezen.

Monitor Charter Diversiteit

Jaarlijks onderzoekt bureau Regioplan in opdracht van SER Diversiteit in Bedrijf de inzet en resultaten van het beleid op het gebied van diversiteit en inclusie bij de ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Deze uitkomsten worden gepresenteerd in de Monitor Charter Diversiteit. De belangrijkste bevindingen uit de Monitor worden gedeeld in een factsheet. Klik op deze link om de recentste factsheet te openen.

Webinar 'Meten en monitoren van diversiteit en inclusie'

Dat het onderwerp leeft, bleek uit het drukbezochte webinar ‘Meten en monitoren van diversiteit en inclusie’ op 16 december 2021. Tijdens het webinar werd de Barometer Culturele Diversiteit toegelicht en werden er praktijkcases van Charterondertekenaars over het meten van diversiteit en inclusie uitgelicht met presentaties van:

  • Sanne Pisters, Diversity & Inclusion Consultant bij ABN AMRO
  • Elike Greve, director Data & Analytics en bestuurslid medewerkersnetwerk Connected Cultures bij PwC
  • Evy Morssinkhof, Global Inclusion & Diversity and Culture Specialist bij DSM Nederland

 

Kijk webinar terug