Stedelijke platforms

De stedelijke bewegingen in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam bieden ondersteuning, een relevant netwerk en praktische kennis voor ondernemers die aan de slag willen met diversiteit en inclusie. De platforms zijn interessant voor werkgevers en werknemers uit alle sectoren van de lokale arbeidsmarkten.

Utrecht Divers & Inclusief

In het project en netwerk Utrecht Divers en Inclusief wordt gewerkt aan het tot stand brengen van een Utrechtse arbeidsmarkt waarop verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden en iedereen een gelijke kans heeft op een baan. Om dit te bereiken stimuleren en faciliteren zij een cultuuromslag in lokale bedrijven om hen naar meer diversiteit op de werkvloer en een inclusief werkklimaat te brengen.

010 Inclusief

010 Inclusief is een stedelijke beweging in Rotterdam waar werkgevers en werknemers in hun eigen bedrijf diversiteit en inclusie versterken en anderen stimuleren dit óók te doen. Op deze manier stellen we samen de norm voor goed en inclusief werkgeverschap.

Amsterdam - Divers & Inclusief

Amsterdam – Divers & Inclusief (ADI) biedt ondersteuning, een relevant netwerk en praktische kennis voor ondernemers die aan de slag willen met diversiteit en inclusie. Dit zet een stedelijke beweging in gang, waarin ondernemingen elkaar versterken en de norm stellen voor goed en inclusief werkgeverschap.