Statushouders en werk

‘Gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen’ is een van de doelen van SER Diversiteit in Bedrijf. Toch staan bepaalde groepen, waaronder statushouders, (te lang) aan de zijlijn. Binnen de groep professionals met een vluchtachtergrond zit veel arbeidspotentieel en daar liggen veel kansen voor werkgevers, vooral nu zij aanlopen tegen arbeidstekorten.

Statushouders en werk  

Nieuw Charterdocument 

Het nieuwe Charterdocument ‘Statushouders en werk; Een praktische gids voor werkgevers’ van SER Diversiteit in Bedrijf gaat in op hoe je als werkgever deze professionals met een vluchtachtergrond kan binnenhalen én kan behouden als collega. Een nuttig document met veel good practices van werkgevers die ervaring hebben met statushouders als werknemers. Het document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Refugee Talent Hub, een werkgeversinitiatief dat zich inzet voor mensen met een vluchtachtergrond en de verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt.

Knelpunten en oplossingen

Het Charterdocument gaat in op de belangrijkste aandachtspunten bij werken met mensen met een vluchtachtergrond. Belangrijker nog zijn de aanbevelingen, het benoemen van knelpunten én oplossingen. Aan de orde komen onder meer:

  • de maatschappelijke en zakelijke meerwaarde van statushouders voor werkgevers;
  •  oplossingen en aanbevelingen voor het aantrekken en aannemen van professionals met een vluchtachtergrond;
  • tips over inwerkprogramma’s, taal- en talentontwikkeling, en mentorschap;
  • advies over behoud van doorstroom.

De praktijkvoorbeelden (‘good practices’) beschrijven succesvolle initiatieven en projecten van bedrijven. In de bijlagen staan onder andere een overzicht van organisaties die zich inzetten voor statushouders op de arbeidsmarkt en een overzicht van mogelijke subsidies en regelingen waarvan werkgevers gebruik kunnen maken.

Bijeenkomst 

Het document werd gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op 30 juni in de Zuiderkerk te Amsterdam. Daar deelden werkgevers, waaronder Manon van Beek (CEO TenneT TSO B.V.) en Zina Agovic (HR directeur Signify), hun geleerde lessen en handige praktijkvoorbeelden. Daarnaast vertelden nieuwkomers over hun ervaringen met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Ook gingen we in gesprek met de Gemeente Amsterdam en experts zoals Jaco Dagevos (senior wetenschappelijk medewerker Sociaal en Cultureel Planbureau, bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam) en schrijver Joris Luyendijk over de nieuwe wet inburgering en wat die betekent voor nieuwkomers en werk. Hiernaast droeg schrijver en journalist Babah Tarawally een gesproken column voor.

Het Charterdocument is hier te downloaden