EU Platform van Diversity Charters

Het Nederlandse Charter Diversiteit is aangesloten bij het Europese platform van ‘Diversity Charters’. Dit platform is in 2010 opgericht op initiatief van de Europese Commissie.

In Frankrijk werd het eerste Charter gelanceerd. Daarna volgden snel de andere Europese landen. In 26 landen is inmiddels een ‘Diversity Charter’ van kracht en meer dan 14.400 bedrijven en organisaties in Europa hebben inmiddels een Charter Diversiteit ondertekend. Dat aantal groeit nog steeds. De Charters focussen altijd op brede diversiteit en kiezen voor een eigen aanpak en instrumenten. Het gezamenlijke doel is om een gemêleerd personeelsbestand en inclusief bedrijfsklimaat te bevorderen.

Uitwisseling van kennis en ervaring

Dankzij dit platform kunnen wij kennis, ervaringen en goede praktijken op het gebied van diversiteit en inclusie op internationaal niveau uitwisselen. Er vinden jaarlijks high level meetings plaats waarop de platformleden samenkomen om belangrijke thema’s te bespreken, zoals gelijke betaling van mannen en vrouwen, een goed werkklimaat voor LHBTI+ en bestrijden van racisme. Ook worden er gezamenlijke tools en evenementen ontwikkeld. Drie keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief waarin interessant nieuws uit de verschillende landen wordt gebundeld.

European Diversity Month

Een gezamenlijk initiatief is de European Diversity Month, die in mei 2021 voor het eerst plaatsvond en werd afgetrapt door Helena Dalli, EU commissioner for equality. Het Nederlandse Charter Diversiteit sluit aan bij de EU Diversity Month met een inspiratiesessie die organisaties motiveert om mee te doen met de Nederlandse Diversity Day. Deze feestdag vindt plaats op de eerste dinsdag van oktober.

Ook aansluiten bij het Charter Diversiteit?