Sekse

Een juiste balans tussen het aantal mannen en vrouwen op de werkvloer, in het management, in de raad van bestuur en de raad van commissarissen maakt bedrijven effectiever en winstgevender. Verschillende initiatieven dragen bij aan een betere man-vrouwverhouding zowel op de werkvloer als aan de top.

Ongeveer de helft van de huidige ondertekenaars van het Charter Diversiteit heeft expliciet aangegeven zich te willen inzetten voor een evenredige man-vrouwverhouding in hun organisatie.

 

Werk aan de winkel

Gelijke kansen en behandeling op de arbeidsmarkt, evenredige vertegenwoordiging op alle niveaus en een inclusieve bedrijfscultuur voor vrouwen is een van de doelen van SER Diversiteit in Bedrijf. De laatste decennia zijn daarin grote stappen gezet. Vrouwen zijn meer en langer gaan werken en ook economisch zelfstandiger geworden. Niettemin blijft er veel te wensen over en is er veel werk aan de winkel, want de kansen op de arbeidsmarkt zijn nog ongelijk verdeeld. 

Charterdocument

In het Charterdocument ‘Gendergelijkheid. Naar een gelijkwaardige positie van vrouwen op de arbeidsmarkt’ gaan we in op de vraag: wat zijn belemmeringen voor meer gendergelijkheid in arbeidsorganisaties en wat is nodig om die te overwinnen?Het Charterdocument beantwoordt die vraag langs verschillende lijnen. Aan de orde komen:

  • de meerwaarde van gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van gelijke behandeling en zakelijk belang;
  • de kenmerken van de arbeidsmarktpositie van vrouwen;
  • structurele en culturele belemmeringen voor het realiseren van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en binnen arbeidsorganisaties;
  • oplossingen en aanbevelingen voor interventies op verschillende niveaus;
  • de rol van de ondernemingsraad en van medewerkersnetwerken binnen bedrijven.

Bij alle thema’s zijn praktijkvoorbeelden beschreven van succesvolle interventies. Deze voorbeelden komen van bedrijven en organisaties die het Charter Diversiteit hebben ondertekend.

De bijlagen geven een overzicht van organisaties die zich inzetten voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, van vrouwennetwerken in bedrijven die zijn aangesloten bij het Charter Diversiteit en beknopte juridische informatie.

Download hier het charterdocument Gendergelijkheid.

 

Vrouwennetwerken

Medewerkersnetwerken spelen een belangrijke rol in het bevorderen van diversiteit en inclusie in hun organisaties. Zij blijken een belangrijke motor voor de participatie van medewerkers en dragen daarmee bij aan een inclusieve werkcultuur. Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde ervan en investeren in deze netwerken. In dit fragment vertelt Monique Dammers meer over het netwerk UWV Vrouw.

Medewerkersnetwerken in beeld: Gelijkheid van mannen en vrouwen