Meerwaarde

Bedrijven en organisaties die het Charter Diversiteit tekenen zien diversiteit en inclusie als meerwaarde voor hun bedrijf. Daarnaast is de inzet voor diversiteit en inclusie onlosmakelijk verbonden aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Helpdesk

Heb je advies nodig bij of vragen over de aanpak van het diversiteit en inclusie-beleid? Wij helpen je graag.

Praktische kennis

Je krijgt toegang tot bijeenkomsten, webinars en kennisdocumenten waarin wetenschappelijke en praktische kennis wordt uitgewisseld.

Relevant netwerk

Je hebt toegang tot een breed (inter)nationaal netwerk van bedrijven en maatschappelijke organisaties die net zoals jij werken aan diversiteit en inclusie.

De ondertekenaars

Ook tekenen?