Proces

Bedrijven en organisaties die het Charter Diversiteit tekenen zien diversiteit en inclusie (D&I) als meerwaarde voor hun bedrijf. De inzet voor D&I is onlosmakelijk verbonden aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aansluiting bij het Charter Diversiteit is mogelijk voor arbeidsorganisaties vanaf 20 werknemers. Deze keuze komt voort uit de geringe impact van D&I-interventies bij kleinere arbeidsorganisaties en uit de beperkte capaciteit van het secretariaat van SER Diversiteit in Bedrijf.

1. Charter Diversiteit

In het Charter Diversiteit omschrijf je de concrete uitdaging op het gebied van D&I op de werkvloer. Door te ondertekenen committeert jouw bedrijf zich aan die uitdaging.

2. Plan van aanpak

Binnen zes maanden na ondertekening dien je een Plan van Aanpak in waarin je omschrijft op welke gebieden jouw bedrijf zich focust en welke strategische middelen het daarvoor inzet. Het format voor het Plan van Aanpak krijg je van ons aangereikt op het moment dat je aansluit met het Charter Diversiteit.

3. Rapportage

Ieder jaar vul je een rapportage in. Hieruit trekken we lessen over wat wél en niet werkt. De geanonimiseerde informatie wordt gedeeld met ondertekenaars, zodat we samen verder komen in het vormgeven van een succesvol diversiteits- en inclusiebeleid.

Stappenplan 

Een gedetailleerde omschrijving (inclusief voorbeelden) van de stappen die je als organisatie doorloopt na het ondertekenen van het Charter Diversiteit download je hier.

De meerwaarde

Ook tekenen?