Dossier preventiemedewerker

Preventiemedewerkers kunnen een zeer bepalende rol spelen bij de zorg voor een gezonde en veilige werkplek. Niet voor niets heeft de Arbowet het over deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming.

Dit dossier biedt praktische informatie en adviezen om bedrijven te ondersteunen bij hun preventiebeleid. Het dossier is bedoeld voor zowel werkgevers, werknemers maar vooral ook voor preventiemedewerkers zelf.

Hiermee kunnen zij hun belangrijke rol bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken in Nederland nog krachtiger oppakken.

Handreiking Preventiemedewerker

Wie is uw preventiemedewerker en wat doet hij of zij binnen uw organisatie?

Menig werknemer kan deze vraag niet beantwoorden. En dat is ook niet zo gek als je weet dat maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland een preventiemedewerker heeft. En als die er wel is, dan is de rol en de positie voor veel mensen onbekend.

Dat geldt overigens niet alleen voor werknemers. Ook werkgevers en preventiemedewerkers zelf weten niet altijd even goed wat die rol en positie in de organisatie is.

De Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid vinden het van groot belang dat preventiemedewerkers die rol zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Deze handreiking is ontwikkeld om bedrijven daarbij te kunnen ondersteunen.

Download de handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker

Handige websites en publicaties