Dossier Preventiemedewerker

Wie is de preventiemedewerker en wat doet hij of zij binnen een organisatie? Veel werknemers kunnen deze vraag niet beantwoorden. En dat is ook niet zo gek als je weet dat maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland een preventiemedewerker heeft. En als die er wel is, dan is de rol en de positie voor veel mensen onbekend

Dat geldt overigens niet alleen voor werknemers. Ook werkgevers en preventiemedewerkers zelf weten niet altijd even goed wat die rol en positie in de organisatie is. Preventiemedewerkers kunnen een zeer bepalende rol spelen bij de zorg voor een gezonde en veilige werkplek. Niet voor niets heeft de Arbowet het over deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming.

Zo kunnen zij bijvoorbeeld een rol hebben:

  • bij het in kaart brengen en het aanpakken van de risico’s op de werkvloer;
  • een centraal aanspreekpunt zijn binnen het bedrijf voor arbeidsomstandigheden;
  • werknemers helpen bij een gezonde en veilige manier van werken, en
  • een onafhankelijke signaalfunctie hebben voor als zaken niet goed gaan.

Wat zegt de wet?

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zij moeten beleid opstellen om gezondheidsrisico’s door werk en de kans op ziekteverzuim te voorkomen. Dit doen zij samen met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, vakbonden). Preventie hoort daar ook bij.
Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. In bedrijven met maximaal 25 werknemers mag de werkgever zelf deze functie vervullen. Dat kan alleen als hij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen.

In Artikel 13 Arbeidsomstandighedenwet zijn de bepalingen rondom de preventiemedewerker te vinden.

Wil je meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?
Lees meer

Preventie en de arbocatalogus

Werkgevers en werknemers kunnen samen specifieke afspraken maken over arbeidsbescherming van werkenden en deze vastleggen in een arbocatalogus. De oplossingen uit een arbocatalogus kunnen zij vervolgens opnemen in het plan van aanpak. Zo weet de gebruiker dat de oplossingen goedgekeurd zijn door zowel sociale partners als de Nederlandse Arbeidsinspectie.
Dit dossier biedt praktische informatie en adviezen om bedrijven te ondersteunen bij hun preventiebeleid.

Wil je in jouw branche of sector aandacht vragen voor gezond en veilig werken?
Neem de arborisico’s op in je eigen arbocatalogus.

Wil je meer weten? Ga dan naar het Dossier Arbocatalogus voor hulpmiddelen en een handreiking om je eigen arbocatalogus te maken of een bestaande arbocatalogus aan te passen.

SER-publicaties en instrumenten

In dit dossier vind je de meest recente publicaties en instrumenten van de SER en andere organisaties over het onderwerp preventie.
Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen met deze informatie hun arbobeleid maken voor preventie en bescherming.

Handleiding Preventiemedewerker | De handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker is er voor werkgevers, werknemers, maar vooral voor preventiemedewerkers zelf. Hiermee kunnen zij nog krachtiger hun belangrijke rol oppakken bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken in Nederland

Preventieakkoord: Naar een gezond en vitaal Nederland | Een volgend kabinet moet de zorg kantelen richting preventie en investeren in gezondheid. Dat is de oproep van de Initiatiefgroep Preventieakkoord aan de informateur.

5 vragen over de risico-inventarisatie en -evaluatie | Een gezonde en veilige werkplek met zo min mogelijk gezondheidsklachten, ziekteverzuim en ongevallen. Dat is het doel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die alle werkgevers moeten opstellen. Pas circa 50 procent van de bedrijven in Nederland heeft er een.

Overzicht handreikingen | De handreikingen van de SER bieden werkgevers, werknemers en arbo-deskundigen adviezen en praktische toepassingen over diverse arbo-onderwerpen bij het opstellen van arbobeleid.

 

 

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van arbo? Stel je vraag. We helpen je graag!