Dossier Fysieke belasting

Tillen, duwen en trekken zijn voorbeelden van bewegingen die lichamelijke belasting veroorzaken. Als die belasting intensief is, vaak of langdurig (repeterend) op het werk voorkomt, kan dat leiden tot lichamelijke overbelasting. Het risico op gezondheidsklachten door arbeid is dan aanwezig.

Het risico op gezondheidsklachten door arbeid kan ook ontstaan door langdurig zitten of te weinig bewegen. In die gevallen is sprake van lichamelijke onderbelasting.

Wat zegt de Arbowet?

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Ook als het aankomt op lichamelijke belasting op het werk.
Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk:

  • De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;
  • Van de werknemer wordt verwacht dat hij op een veilige manier zijn werkzaamheden uitvoert.

In hoofdstuk 5 Arbeidsomstandighedenbesluit vind je verschillende wettelijke regelingen over fysieke belasting.

Fysieke belasting en de arbocatalogus

In branches waar fysieke belasting veel voorkomt, kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken over het omgaan met fysieke belasting en deze opnemen in een arbocatalogus.

Komt in jouw branche of sector fysieke belasting veel voor en wil je daar aandacht voor vragen?
Neem de arborisico’s op in je eigen arbocatalogus.
Ga naar het Dossier Arbocatalogus voor hulpmiddelen en een handreiking om je eigen arbocatalogus te maken of een bestaande arbocatalogus aan te passen.

SER-publicaties en instrumenten

In dit dossier vind je de meest recente publicaties en instrumenten van de SER en andere organisaties over het onderwerp fysieke belasting. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen met deze informatie hun arbobeleid maken voor fysieke belasting.

Handreiking arbomaatregelen fysieke belasting | In de handreiking staan concrete aanknopingspunten voor maatregelen en oplossingen om fysieke belasting te voorkomen en te kunnen voldoen aan de Arbowet- en regelgeving.

Preventie akkoord: Naar een gezond en vitaal Nederland | Een volgend kabinet moet de zorg kantelen richting preventie en investeren in gezondheid. Dat is de oproep van de Initiatiefgroep Preventieakkoord aan de informateur.

Thuiswerken in de coronacrisis | Rapport naar aanleiding van het SER-webinar over thuiswerken. Bedrijven en organisaties kunnen hiermee hun beleid voor thuiswerken maken.

 

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van arbo? Stel je vraag. We helpen je graag!