Fosforzuur

Engelse naam:
Orthophosphoric acid
CAS-nummer:
7664-38-2
EG-nummer:
231-633-2
Synoniemen:
Phosphoric acid

REACH verordening Privaat

Long-term exposure = 10,7 mg/m3 inhalation systemic effects
Long-term exposure = 1 mg/m3 inhalation local effects
Short-term exposure = 2 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:
REACH Registratiedossier


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Zweden

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 8u
2 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2015
Onderbouwing:
AFS 2018:1


Noorwegen

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. FOR-2011-12-06-1358


Zwitserland

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 8u
2 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Duitsland

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
4 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 december 2007
Onderbouwing:
DFG-2018 report 54


Duitsland

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
4 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 december 2007
Onderbouwing:
TRGS 900, 2018


Oostenrijk

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 8u
2 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 8u
2 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)


Denemarken

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, BEK nr 655 af 31/05/2018


Frankrijk

Grenswaarde:
0,2 ppm / TGG 8u
1 mg/m3 / TGG 8u
0,5 ppm / TGG 15min
2 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2004
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984: okt. 2016


Finland

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 8u
2 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 1998
Onderbouwing:
HTP-ARVOT 2018