Ethylbenzeen

Engelse naam:
Ethyl benzene
CAS-nummer:
100-41-4
EG-nummer:
202-849-4
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
215 mg/m3 (TGG - 8u)
430 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2008
H-Notatie:
Ja
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 77 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 293 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
217 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
88 mg/m3 (TGG - 8u)
40 ppm (TGG - 15min)
176 mg/m3 (TGG - 15min)
88 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
220 mg/m3 (TGG - 8u)
200 ppm (TGG - 15min)
880 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
88,4 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
442 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984; 2018

Noorwegen

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
20 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
100 ppm (TGG - 8u)
440 mg/m3 (TGG - 8u)
200 ppm (TGG - 15min)
880 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
100 ppm (TGG - 8u)
441 mg/m3 (TGG - 8u)
125 ppm (TGG - 15min)
552 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
220 mg/m3 (TGG - 8u)
200 ppm (TGG - 15min)
883 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
220 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
220 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018