Dipropyleenglycolmethylether

Engelse naam:
Dipropylene Glycol Methyl Ether
CAS-nummer:
34590-94-8
EG-nummer:
252-104-2
Synoniemen:
DPGME; 2-methoxymethylethoxy)-propanol; Dipropylene glycol, monomethyl ether

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Duitsland

Grenswaarde:
50 ppm / TGG 8u
310 mg/m3 / TGG 8u
50 ppm / TGG 15min
310 mg/m3 / TGG 15min
310 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 juli 2013
Onderbouwing:
TRGS 900: 2018


Noorwegen

Grenswaarde:
50 ppm / TGG 8u
300 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; FOR-2011-12-06-1358


Zwitserland

Grenswaarde:
50 ppm / TGG 8u
300 mg/m3 / TGG 8u
50 ppm / TGG 15min
300 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Oostenrijk

Grenswaarde:
50 ppm / TGG 8u
307 mg/m3 / TGG 8u
100 ppm / TGG 15min
614 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
50 ppm / TGG 8u
308 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005


Denemarken

Grenswaarde:
50 ppm / TGG 8u
300 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, augustus 2018 (publicatie C.0.1)


Grenswaarde:
308 mg/m3 inhalation systemic effects / Long-term exposure
Invoering grenswaarde:
1 juni 2007
Onderbouwing:
Regulation (EC) No 1907/2006


Frankrijk

Grenswaarde:
50 ppm / TGG 8u
308 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; juni 2016


Finland

Grenswaarde:
50 ppm / TGG 8u
310 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 1998
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1


Zweden

Grenswaarde:
50 ppm / TGG 8u
300 mg/m3 / TGG 8u
75 ppm / TGG 15min
450 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 1993
Onderbouwing:
AFS 2018:1