Dipropyleenglycolmethylether

Engelse naam:
(2-methoxymethylethoxy)propanol
CAS-nummer:
34590-94-8
EG-nummer:
252-104-2
Synoniemen:
DPGME
2-methoxymethylethoxy)-propanol
Dipropylene glycol, monomethyl ether
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
300 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 308 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
Opmerkingen:
Deze waarde geldt ook voor de stoffen met de casnrs. 13429-07-7; 20324-32-7; 13588-28-8; 55956-21-3 . Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
300 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
310 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
310 mg/m3 (TGG - 15min)
310 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
310 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
308 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
300 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
307 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
614 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
308 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
300 mg/m3 (TGG - 8u)
75 ppm (TGG - 15min)
450 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
300 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
300 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018