Polycyclische aromatische koolwaterstoffen afkomstig van steenkool (als benzo(a)pyreen)

Engelse naam:
Polycyclic aromatic hydrocarbons
Synoniemen:
PAK's
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
550 ng/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2008
H-Notatie:
Ja
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
Zie ook Benzo(a)pyreen; CASnr. 50-32-8. 2006: voor het concentratiegebied rond het streefrisiconiveau is een meetmethode beschikbaar, te weten BIA 6272 (WGMM 3). De werkgroep plaatst echter vraagtekens bij de ondergrens van de meetmethode.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,2 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Noorwegen

Grenswaarde:
0,04 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
4 μmol 1-hydroxypyrene/mol creatinine in urine Biologische grenswaarde
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)