1,2-Dichloorbenzeen

Engelse naam:
Dichlorobenzene, o
CAS-nummer:
95-50-1
EG-nummer:
202-425-9
Synoniemen:
Dichloorbenzeen, o
CMR, S:
Allergische reactie van de luchtwegen (S)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
122 mg/m3 (TGG - 8u)
300 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
(TGG - 8u) = 4,2 mg/m3 inhalation systemic effects
(TGG - 15min) = 21 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
122 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
61 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
122 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
61 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
300 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
122 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
306 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
122 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
306 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
122 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
306 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
25 ppm (TGG - 8u)
153 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
306 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
122 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
306 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
61 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
122 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009