Werk in uitvoering. De databank Grenswaarden is overgezet naar een nieuw systeem. De databank werkt nog niet zoals dat zou moeten. Dit is bij de SER bekend. Er wordt hard gewerkt om dit op te lossen.

1,2-Dichloorbenzeen

Engelse naam:
Dichlorobenzene, o
CAS-nummer:
95-50-1
EG-nummer:
202-425-9
Synoniemen:
Dichloorbenzeen, o
Classificatie (CMR, S):
Sensibiliserend/allergeen

Nederlandse grenswaarde Publiek

De grenswaarde is op dit moment in behandeling door SER, bij de subcommissie GSW
Reactietermijn:
onbekend

REACH verordening Privaat

TGG 8u = 4,2 mg/m3 inhalation systemic effects
TGG 15min = 21 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
REACH Registratiedossier


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Zweden

Grenswaarde:
20 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
122 mg/m3 / TGG 8u
50 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 15min
306 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2018
Onderbouwing:
AFS 2018:1


Denemarken

Grenswaarde:
20 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
122 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2017
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, j.nr. 20175000415


Noorwegen

Grenswaarde:
20 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
122 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2012
Onderbouwing:
Regulations concerning Action and Limit values. FOR-2011-12-06-1358


Duitsland

Grenswaarde:
10 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
61 mg/m3 / TGG 8u
20 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 15min
122 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
2 juli 2009
Onderbouwing:
TRGS 900


Zwitserland

Grenswaarde:
10 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
61 mg/m3 / TGG 8u
20 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 15min
122 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009


Frankrijk

Grenswaarde:
20 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
122 mg/m3 / TGG 8u
50 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 15min
306 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 juni 2008
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; okt 2016


Oostenrijk

Grenswaarde:
20 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
122 mg/m3 / TGG 8u
50 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 15min
306 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2007 - GKV 2007


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
25 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
153 mg/m3 / TGG 8u
50 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 15min
306 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005


Finland

Grenswaarde:
10 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
61 mg/m3 / TGG 8u
50 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 15min
300 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2002
Onderbouwing:
Julkaisuja 2007:4