Zicht op

‘Alleen met diverse, inclusieve organisaties kunnen we de maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden’

Op 3 oktober vond de allereerste SERTalks plaats, samenvallend met de vijfde editie van Diversity Day. We blikken terug op deze bijzondere aftrap van SERTalks, waarin Petri Hofsté haar visie deelde op het leiderschap van de toekomst en de rol die diversiteit en inclusie daarin spelen. “Complexe problemen kun je alleen oplossen met diverse groepen mensen.”

Tekst: Nicole Gommers | Leestijd: 3 minuten

Eerste SER Talk waarin Petri Hofsté haar visie deelde op het leiderschap van de toekomst en de rol die diversiteit en inclusie daarin spelen
SER Talk waarin Petri Hofsté haar visie deelde op het leiderschap van de toekomst en de rol die diversiteit en inclusie daarin spelen | Foto: SER

Dat voortdurende aandacht voor diversiteit en inclusie op de werkvloer niet alleen belangrijk, maar zelfs een randvoorwaarde is om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden, benadrukte ook Petri Hofsté. Hofsté is commissaris bij onder meer Rabobank, Achmea en Fugro, en werd door het tijdschrift Management Scope zes jaar op rij uitgeroepen tot de meest invloedrijke vrouw van het Nederlandse bedrijfsleven. De multicommissaris hield tijdens Diversity Day de eerste van een reeks SERTalks.

In gesprek met de samenleving

Hofsté stelt dat we ons in een tijd van transities en een discussie over brede welvaart bevinden. Kenmerkend voor deze tijd is dat de samenleving van bedrijven verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun handelen, nationaal en internationaal. Van bedrijven wordt bovendien verwacht dat zij bijdragen aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, die een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.
Het besef van die grote verantwoordelijkheid leeft bij haarzelf en collega-bestuurders, aldus Hofsté. “Bedrijven moeten in gesprek met de samenleving en ál hun belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. Leiders die ruimte maken voor dergelijke gesprekken, zijn inclusieve leiders die een goede, veilige werkomgeving wensen voor iedereen. Het zijn leiders die geloven in de kracht van diversiteit en in de waarde die diverse teams hebben voor de prestaties van de organisatie.”

‘We hebben al het talent nodig om met elkaar tot verantwoordelijke besluiten en acties komen’

Inzet van wetgeving

Hofsté ondervindt dagelijks in de praktijk dat diversiteit en inclusie veel waarde toevoegen. “In diverse teams worden andere vragen gesteld. Diverse teams kijken met een brede blik naar de problemen van nu. Diversiteit is zeer nodig om belangrijke onderwerpen op de agenda te krijgen. In haar ogen is hiervoor wetgeving nodig, maar moet worden gewaakt voor een overmaat aan regels. Te veel regels verlamt, waardoor de doelen van een brede welvaartsagenda niet bereikt worden. Belangrijk is daarom de vraag te stellen: “Hoe gaan wetgeving en regels ons helpen om economische, ecologische en sociale doelen met elkaar te verbinden? En hoe helpen wetten en regels ons deze doelen te bereiken?”

De kracht van ongemak

Los van wetten en regels is er volgens Hofsté meer dan voldoende urgentie voor bedrijven om zich in te spannen voor meer diversiteit: “We hebben grote tekorten aan gekwalificeerde mensen. Desondanks vinden we het nog lastig te zoeken naar mensen die niet op onszelf lijken.” Het is de hoogste tijd dat dit verandert, is de conclusie van Hofsté in deze eerste SERTalks. “Diversiteit en inclusiviteit zijn randvoorwaardelijk om de maatschappelijke uitdagingen waarmee we te maken hebben succesvol het hoofd te bieden. Er is een fundamentele verandering van ons denken over economie, ecologie en het welzijn van mensen nodig. Dáár moet onze innovatie zich op richten.”
Volgens Hofsté is het helder dat leiders hun verantwoordelijkheid slechts op één manier kunnen nemen: vanuit het ongemak dat zo kenmerkend is voor diversiteit. Binnen diverse teams, waarin meerdere visies vertegenwoordigd zijn, is immers meer overleg nodig om tot afgewogen beslissingen te komen. “Als we het in de bestuurskamer heerlijk met elkaar eens zijn – omdat we op elkaar lijken en dezelfde visies delen – komen we niet tot breed gedragen besluiten. We hebben al het talent nodig om met elkaar tot verantwoordelijke besluiten en acties te komen.”

Panelgesprek: Diversiteit en Inclusie in de praktijk

Na de inspirerende inzichten van Petri Hofsté schoven Ruben Brave en Bas van Weegberg aan voor een boeiend panelgesprek, waarin de experts hun perspectieven deelden over diversiteit en inclusie in de praktijk.
Ruben Brave, oprichter van Stichting Dutch New Narrative Lab, CEO van Entelligence B.V. en rva-lid SER Diversiteit in Bedrijf, benadrukte: " Het gaat echt om het verzamelen en het openzetten van de deur voor andere perspectieven. Ook uitnodigend zijn in dat opzicht, zodat die inclusie daadwerkelijk vorm krijgt." Bas van Weegberg, lid van het dagelijks bestuur van FNV, voegde toe: "Het gebrek aan diversiteit en inclusie, het streven naar die gelijkwaardige arbeidsmarkt en economie, dat is een collectieve aangelegenheid. Dat zullen we dus ook met elkaar moeten doen”


Meer lezen? Zicht op verschijnt ook 4 keer per jaar als papieren tijdschrift.

Abonneer nu gratis


De SER organiseert twee keer per jaar een SERTalks, waarin centraal staat welke verwachtingen we mogen hebben van bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als arbeidsmarktkrapte en klimaatverandering. Elke SERTalks wordt gevolgd door een paneldiscussie.


SER Talks
Diversiteitiportaal
Roltrap met mensen
SER Topvrouwen