Dossier: Thuiswerken

Sinds het begin van de coronapandemie wordt veel thuisgewerkt en faciliteren veel werkgevers hun werknemers om vanuit huis te werken. In dit dossier vind je de meest recente publicaties en instrumenten van de SER en andere organisaties over het onderwerp thuiswerken. Deze kunnen van pas komen bij het opstellen van arbobeleid voor thuiswerken. Ze zijn bedoeld voor alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het maken van arbobeleid om thuiswerken te faciliteren.

Het kabinet raadt iedereen aan om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Maar, hoe beleven we thuiswerken? Wat zijn de fysieke en mentale gevolgen ervan? En, blijven we ook na de coronacrisis thuiswerken?
Sinds het begin van de coronapandemie in Nederland heeft de Denktank Coronacrisis meerdere adviezen uitgebracht over thuiswerken. In het advies Mobiliteit en Corona adviseerde de Denktank om belevingsonderzoeken te doen naar de gevolgen van thuiswerken. Diverse kennisorganisaties hebben in 2020 die onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten vind je in het rapport Thuiswerken in de Coronacrisis.
De belevingsonderzoeken worden ook gebruikt voor verdere advisering aan de overheid over coronamaatregelen en over de ontwikkelingen van thuiswerken na de coronacrisis.

Je kunt het dossier gebruiken samen met het Dossier COVID-19, maar ook met een van de andere dossiers die op het SER Arboplatform staan.
Ben je op zoek naar informatie over specifieke arbo-onderwerpen? De handreikingen van het SER Arboplatform bieden adviezen en praktische toepassingen over diverse arbo-onderwerpen zoals COVID-19, de preventiemedewerker en zwangerschap en werk.

SER-publicaties en instrumenten

  • Hoe wil Nederland verder na de coronacrisis? 5 ideeën | Wat zijn problemen, wat zijn nieuwe kansen en hoe komen we beter uit de crisis? De opbrengst van de burgerdialogen in vijf rode draden.
     
  • Perspectief op herstel | Advies van de Denktank Coronacrisis over de noodzaak van een goed herstelbeleid en de zorg dat de zwaarst getroffen groepen de crisis zo goed mogelijk doorkomen.

  • Thuiswerken in de coronacrisis | Rapport naar aanleiding van het SER-webinar over thuiswerken. Bedrijven en organisaties kunnen hiermee hun beleid voor thuiswerken maken.

  • Hoe beleven we thuiswerken in coronatijd? | Veel kantoormedewerkers werken al geruime tijd vanuit huis. Hoe beleven ze dat? En wat is er nodig om nog langer thuis te kunnen blijven werken?

  • Mobiliteit en de coronacrisis | Advies van de Denktank Coronacrisis over mobiliteit na de coronacrisis zoals het (deeltijd) thuiswerken en het spreiden van arbeidstijden.

Relevant nieuws

 

Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van thuiswerken of COVID-19? Stel je vraag. We helpen je graag!