Publicatie

Thuiswerken in coronacrisis

Op 23 september 2020 organiseerde de SER een webinar over thuiswerken. Naar aanleiding van dit webinar is een rapport gemaakt. Bedrijven en organisaties kunnen hiermee hun beleid voor thuiswerken maken. Wil je weten wat de effecten van thuiswerken zijn?

Tijdens deze bijeenkomst is geïnventariseerd:

  • Welke onderzoeken naar de effecten van thuiswerken zijn er gedaan;
  • Wat zijn de eerste bevindingen van deze onderzoeken;
  • En welke vervolgstappen kunnen worden gezet in de (beleids)advisering richting het kabinet.

Download het rapport 'Thuiswerken in coronacrisis' (pdf)

Aanleiding voor de bijeenkomst over thuiswerken

Voor de zomer van 2020 heeft de Denktank coronacrisis in het advies “Mobiliteit en corona” de overheid geadviseerd om werkenden te stimuleren langere tijd in deeltijd thuis te werken. De Denktank heeft daarnaast geadviseerd om een groot belevingsonderzoek uit te voeren naar de gevolgen van thuiswerken. Verschillende organisaties hebben de afgelopen maanden al onderzoek gedaan naar de belevingen en de gevolgen van thuiswerken. De onderzoeken sluiten goed aan bij het geadviseerde belevingsonderzoek. Ze worden ook gebruikt voor verdere advisering aan de overheid over coronamaatregelen en over thuiswerken.


Advies Mobiliteit en de coronacrisis

Denktank coronacrisis

Investeren in Europese samenwerking

Dossier COVID-19