Zwavelzuur (nevel)

Engelse naam:
Sulfuric acid
CAS-nummer:
7664-93-9
EG-nummer:
231-639-5
Synoniemen:
anorganische zure nevels
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,05 mg/m3 (TGG - 8u)
0,1 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
18 december 2011
Onderbouwing:
  • Stcrt. 2011, nr. 10255 van 15 juni 2011
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
De grenswaarde heeft betrekking op de thoracale fractie.

Nederlandse grenswaarde Privaat

Grenswaarden:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
Onderbouwing:
  • American Conference of Governmental Industrial Hygienists

Opmerkingen:
De grenswaarde is per 01-01-2007 vervallen.

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 0,05 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:
Opmerkingen:
.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
0,05 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
0,05 mg/m3 (TGG - 8u)
0,1 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
0,05 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
3 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,05 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
0,2 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018