Vinylchloridemonomeer

Engelse naam:
Vinyl chloride
CAS-nummer:
75-01-4
EG-nummer:
200-831-0
Synoniemen:
Vinylchloride
chlooretheen
chloorethyleen
monochlooretheen
VCM
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
2,6 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:

Europese grenswaarde Privaat

BOEL:
1 ppm (TGG - 8u)
2,6 mg/m3 (TGG - 8u)
Onderbouwing:

Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DMEL:
Long-term exposure = 7,7 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
2,6 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
2,6 mg/m3 (TGG - 8u)
8 ppm (TGG - 15min)
20,8 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
2,6 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
2,59 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 10-2016

Noorwegen

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
3 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
5 mg/m3 (TGG - 8u)
8 ppm (TGG - 15min)
20 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
2,6 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
2,5 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
13 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
2,6 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018