Vinylbromide

Engelse naam:
Bromoethylene
CAS-nummer:
593-60-2
EG-nummer:
209-800-6
Synoniemen:
Broomethyleen
broometheen
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,012 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Officiële publicatie:
Streefwaarde:
0,012 mg/m3 (TGG - 8u)

Europese grenswaarde Privaat

BOEL:
4,4 mg/m3 (TGG - 8u)
1 ppm (TGG - 8u)

Officiële publicatie:


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
4,4 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
4,4 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
4,4 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Noorwegen

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
4 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
4,4 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
4,4 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
4,4 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018