Urethaan

Engelse naam:
Urethane
CAS-nummer:
51-79-6
EG-nummer:
200-123-1
Synoniemen:
Ethylcarbamaat
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,002 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2008
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
2005: er is geen meetmethode gevonden. NIOSH 5601 (carbamaten) lijkt een oplossing te bieden (WGMM 0).

Europese grenswaarde Privaat

BOEL/IOEL:

Opmerkingen:
Er kon geen grenswaarde worden afgeleid.