Tolueen

Engelse naam:
Toluene
CAS-nummer:
108-88-3
EG-nummer:
203-625-9
CMR, S:
Schadelijk voor de voortplanting (R)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
150 mg/m3 (TGG - 8u)
384 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
2006: voor het bepalen van het TGG-15minuten meetmethode NIOSH 1501 (WGMM 5). Zie voor toetsing TGG-15min werkprogramma EU.

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
50 ppm (TGG - 8u)
192 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
384 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 192 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 384 mg/m3 inhalation systemic effects
Long-term exposure = 192 mg/m3 inhalation local effects
Short-term exposure = 384 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
25 ppm (TGG - 8u)
94 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
190 mg/m3 (TGG - 8u)
200 ppm (TGG - 15min)
760 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
25 ppm (TGG - 8u)
81 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
380 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
76,8 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
384 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
INRS ED 984 10-2016

Noorwegen

Grenswaarde:
25 ppm (TGG - 8u)
94 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
190 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
380 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
191 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
384 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
192 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
384 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
190 mg/m3 (TGG - 8u)
200 ppm (TGG - 15min)
760 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018