Propionzuur

Engelse naam:
Propionic acid
CAS-nummer:
79-09-4
EG-nummer:
201-176-3
Synoniemen:
Propaanzuur
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
31 mg/m3 (TGG - 8u)
62 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
10 ppm (TGG - 8u)
31 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
62 mg/m3 (TGG - 15min)
Onderbouwing:

Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 73 mg/m3 inhalation systemic effects
Long-term exposure = 31 mg/m3 inhalation local effects
Short-term exposure = 62 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
31 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
31 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
62 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
31 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
61 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
31 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
62 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 10-2016

Noorwegen

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
30 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
31 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
62 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
31 mg/m3 (TGG - 8u)
15 ppm (TGG - 15min)
46 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
30 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
62 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
30 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
60 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018