Procarbazine hydrochloride

Engelse naam:
Procarbazine hydrochloride
CAS-nummer:
366-70-1
EG-nummer:
206-678-6
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,002 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2008
Officiële publicatie: