Piperazine

Engelse naam:
Piperazine
CAS-nummer:
110-85-0
EG-nummer:
203-808-3
Synoniemen:
Diethyleendiamine
CMR, S:
Schadelijk voor de voortplanting (R), Allergische reactie van de luchtwegen (S), Allergische reactie van de huid (S)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
0,3 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
0,3 mg/m3 (TGG - 15min)
Onderbouwing:

Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 0,1 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 0,3 mg/m3 inhalation systemic effects
Long-term exposure = 0,1 mg/m3 inhalation local effects
Short-term exposure = 0,3 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,003 ppm (TGG - 8u)
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
0,028 ppm (TGG - 8u)
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
0,084 ppm (TGG - 15min)
0,3 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
0,3 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 10-2016

Noorwegen

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,3 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
0,3 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
0,3 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,03 ppm (TGG - 8u)
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
0,08 ppm (TGG - 15min)
0,3 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1