Picrinezuur

Engelse naam:
Picric Acid
CAS-nummer:
88-89-1
EG-nummer:
201-865-9
Synoniemen:
2,4,6-Trinitrofenol
pikrinezuur
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2014
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
Herstel van omissie in bijlage XIII, behorend bij artikel 4.19, eerste lid van de Arbeidsomstandighedenregeling. Indicatieve grenswaarde EU.

Nederlandse grenswaarde Privaat

Grenswaarden:
Onderbouwing:

Opmerkingen:
Wegens onvoldoende gegevens is er geen grenswaarde voorgesteld.

Europese grenswaarde Privaat

BOEL/IOEL:
Onderbouwing:

Opmerkingen:
Geen advieswaarde; Aanduiding als huid sensibiliserende stof.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
0,3 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
INRS ED 984 10-2016

Noorwegen

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 5min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
0,3 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)

Zwitserland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018