Perfluorisobutyleen

Engelse naam:
Perfluoroisobutylene
CAS-nummer:
382-21-8
EG-nummer:
609-533-9
Synoniemen:
Perfluorisobuteen
Perfluoroisobutene
Perfluorisobuthyleen

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,082 mg/m3
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Ceiling:
Ja
Onderbouwing:
  • American Conference of Governmental Industrial Hygienists
Officiële publicatie:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,01 ppm
0,082 mg/m3
Ceiling:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019