n-Hexaan

Engelse naam:
n-Hexane
CAS-nummer:
110-54-3
EG-nummer:
203-777-6
CMR, S:
Schadelijk voor de voortplanting (R)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
72 mg/m3 (TGG - 8u)
144 mg/m3 (TGG - 15min)
20 ppm (TGG - 8u)
40 ppm (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 1995
Onderbouwing:
  • SCOEL/SUM/72
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
2006: meetmethode BIA-methode 7732 voor zowel het TGG-8uur als het TGG-15min (WGMM 4).

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
Onderbouwing:

Opmerkingen:
Zie Werkprogramma SZW 2006.

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 75 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
72 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
180 mg/m3 (TGG - 8u)
400 ppm (TGG - 15min)
1440 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
72 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
72 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
72 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
72 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 8u)
288 mg/m3 (TGG - 15min)
80 ppm (TGG - 15min)

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
72 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
72 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
180 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
180 mg/m3 (TGG - 8u)
400 ppm (TGG - 15min)
1440 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018