n-Butylacrylaat

Engelse naam:
Butyl acrylate, n
CAS-nummer:
141-32-2
EG-nummer:
205-480-7
CMR, S:
Allergische reactie van de luchtwegen (S)

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
11 mg/m3 (TGG - 8u)
53 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 11 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
11 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
11 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
22 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
11 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
53 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
11 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
53 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984; okt 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
11 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
11 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
53 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
5 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
26 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
11 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
53 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
11 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
22 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018