Mierenzuur

Engelse naam:
Formic acid
CAS-nummer:
64-18-6
EG-nummer:
200-579-1
Synoniemen:
Methaanzuur
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
5 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
2007: er is geen gevalideerde meetmethode beschikbaar. De methoden NIOSH 2011 en DSM(IAV 782) zijn wel gevoelig genoeg, maar echter niet gevalideerd (WGMM 2).

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
5 ppm (TGG - 8u)
9 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 9,5 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 9,5 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
9 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
9,5 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
19 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
3 ppm (TGG - 8u)
5 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
19 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
9 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 10-2016

Noorwegen

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
9 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
9 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm
9 mg/m3
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
9,6 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
3 ppm (TGG - 8u)
5 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
9 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
9,5 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
19 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018