Kobalt (stof en rook)

Engelse naam:
Cobalt
CAS-nummer:
7440-48-4
EG-nummer:
231-158-0
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Schadelijk voor de voortplanting (R), Allergische reactie van de luchtwegen (S), Allergische reactie van de huid (S)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,02 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
  • American Conference of Governmental Industrial Hygienists
Officiële publicatie:

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 0,04 mg/m3 inhalation local effects
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,01 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Finland

Grenswaarde:
0,02 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
Julkaisuja 2018:1

Noorwegen

Grenswaarde:
0,02 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,02 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,05 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018