Hydrogen bromide

Engelse naam:
Hydrogen bromide
CAS-nummer:
10035-10-6
EG-nummer:
233-113-0
Synoniemen:
Anhydrous hydrobromic acid
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
6,7 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 6,7 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 6,7 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
6,7 mg/m3 (TGG - 8u)
Ceiling:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
6,7 mg/m3 (TGG - 8u)
6,7 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
DFG-2018 report 54

Duitsland

Grenswaarde:
6,7 mg/m3 (TGG - 8u)
6,7 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 15min)
6,7 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Julkaisuja 2018:1

Frankrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 15min)
6,7 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984: okt. 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
7 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
6,7 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 15min)
6,7 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
3 ppm (TGG - 15min)
10 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
3,5 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 15min)
7 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
6,7 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 15min)
6,7 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018