Houtstof

Engelse naam:
Wood dust
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Opmerkingen:
De wettelijke grenswaarde heeft betrekking op hardhout-stof. Definitie van hardhout volgens de International Agency for Research on Cancer (IARC) van hout op basis van botanische karakteristiek: hout van bedektzadigen = hardhout.

Nederlandse grenswaarde Privaat

Grenswaarden:
0,02 mg/m3 (TGG - 8u)
Onderbouwing:


Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
3 mg/m3 (TGG - 8u)
Onderbouwing:

Officiële publicatie:


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Frankrijk

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)

Noorwegen

Grenswaarde:
1 mg/m3 totaal stof (TGG - 8u)

Oostenrijk

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
5 mg/m3 (TGG - 8u)

Zweden

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)

Zwitserland

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)