Hexachloorbenzeen

Engelse naam:
Hexachloro benzene
CAS-nummer:
118-74-1
EG-nummer:
204-273-9

Historische grenswaarden Privaat

2007

Grenswaarde:
0,03 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Vervallen per:
1 januari 2010


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Finland

Grenswaarde:
0,002 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
18 december 2011
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1


Denemarken

Grenswaarde:
0,025 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, 2018