Werk in uitvoering. De databank Grenswaarden is overgezet naar een nieuw systeem. De databank werkt nog niet zoals dat zou moeten. Dit is bij de SER bekend. Er wordt hard gewerkt om dit op te lossen.

Hexachloorbenzeen

Engelse naam:
Hexachloro benzene
CAS-nummer:
118-74-1
EG-nummer:
204-273-9

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,006 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
6 december 2011
H-Notatie:
Ja


Historische grenswaarden Privaat

2007

Grenswaarde:
0,03 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Vervallen per:
1 januari 2010


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Finland

Grenswaarde:
0,002 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
18 december 2011
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1


Denemarken

Grenswaarde:
0,025 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, 2018