Fosforpentoxide

Engelse naam:
Phosphorus pentoxide
CAS-nummer:
1314-56-3
EG-nummer:
215-236-1
Synoniemen:
Difosforpentaoxide

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
5 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 1 mg/m3 inhalation systemic effects
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)

Duitsland

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
4 mg/m3 (TGG - 15min)

Finland

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 15min)
5,9 mg/m3 (TGG - 15min)

Frankrijk

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)

Noorwegen

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)

Oostenrijk

Grenswaarde:
1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
2 mg/m3 (TGG - 15min)

Zweden

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
5 mg/m3 (TGG - 15min)

Zwitserland

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
4 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja