Fosforpentachloride

Engelse naam:
Phosphorus pentachloride
CAS-nummer:
10026-13-8
EG-nummer:
233-060-3

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Duitsland

Grenswaarde:
1 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
1 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 juli 2013
Onderbouwing:
TRGS 900,2018


Noorwegen

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. FOR-2011-12-06-1358


Duitsland

Grenswaarde:
1 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
1 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
2 juli 2009
Onderbouwing:
DFG-2018 report 54


Zwitserland

Grenswaarde:
1 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
1 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
0,1 ppm / TGG 8u
0,87 mg/m3 / TGG 8u
0,2 ppm / TGG 15min
2 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)


Oostenrijk

Grenswaarde:
1 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
2 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011


Denemarken

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, BEK nr 655 af 31/05/2018


Frankrijk

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984: okt. 2016


Zweden

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 8u
2 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2005
Onderbouwing:
AFS 2018:1


Finland

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2005
Onderbouwing:
HTP-ARVOT 2018