Fosfine

Engelse naam:
Phosphine
CAS-nummer:
7803-51-2
EG-nummer:
232-260-8
Synoniemen:
Fosforwaterstof

REACH verordening Privaat

DNEL
Long-term exposure = 0,14 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 0,28 mg/m3 inhalation systemic effects


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Zweden

Grenswaarde:
0,1 ppm / TGG 8u
0,14 mg/m3 / TGG 8u
0,2 ppm / TGG 15min
0,28 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2015
Onderbouwing:
AFS 2018:1


Duitsland

Grenswaarde:
0,1 ppm / TGG 8u
0,14 mg/m3 / TGG 8u
0,2 ppm / TGG 15min
0,28 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 maart 2011
Onderbouwing:
TRGS 900, 2018


Duitsland

Grenswaarde:
0,1 ppm / TGG 8u
0,14 mg/m3 / TGG 8u
0,2 ppm / TGG 15min
0,28 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 maart 2011
Onderbouwing:
DFG-2018 report 54


Zwitserland

Grenswaarde:
0,1 ppm / TGG 8u
0,15 mg/m3 / TGG 8u
0,2 ppm / TGG 15min
0,3 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2011
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Noorwegen

Grenswaarde:
0,1 ppm / TGG 8u
0,15 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. FOR-2011-12-06-1358


Oostenrijk

Grenswaarde:
0,1 ppm / TGG 8u
0,15 mg/m3 / TGG 8u
0,2 ppm / TGG 15min
0,3 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
0,1 ppm / TGG 8u
0,14 mg/m3 / TGG 8u
0,2 ppm / TGG 15min
0,28 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)


Denemarken

Grenswaarde:
0,1 ppm / TGG 8u
0,14 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, BEK nr 655 af 31/05/2018


Frankrijk

Grenswaarde:
0,1 ppm / TGG 8u
0,14 mg/m3 / TGG 8u
0,2 ppm / TGG 15min
0,28 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984: okt. 2016


Finland

Grenswaarde:
0,1 ppm / TGG 8u
0,14 mg/m3 / TGG 8u
0,2 ppm / TGG 15min
0,28 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2005
Onderbouwing:
HTP-ARVOT 2018