Ethyleenoxide

Engelse naam:
Ethylene oxide
CAS-nummer:
75-21-8
EG-nummer:
200-849-9
Synoniemen:
1,2-epoxyethaan, etheenoxide, oxirane, oxiraan
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Verandering in erfelijke eigenschappen (M), Schadelijk voor de voortplanting (R)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,84 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:

Nederlandse grenswaarde Privaat

Grenswaarden:
Onderbouwing:


Europese grenswaarde Privaat

BOEL:
1 ppm (TGG - 8u)
1,8 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Onderbouwing:

Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DMEL:
Long-term exposure = 1,8 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 10 mg/m3 inhalation systemic effects
Long-term exposure = 1,8 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:
Opmerkingen:
De waarde van 2 mg/m3 betreft een DMEL. De waarde van 10 mg/m3 betreft een DNEL.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
1,8 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
1,8 mg/m3 (TGG - 8u)
1 ppm (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
8 mg/m3 (TGG - 15min)
1 ppm (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
9,2 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
1,8 mg/m3 (TGG - 8u)
9 mg/m3 (TGG - 15min)
1 ppm (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
1 ppm (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018