Ethylamine

Engelse naam:
Ethylamine
CAS-nummer:
75-04-7
EG-nummer:
200-834-7

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
9 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007

REACH verordening Privaat

Long-term exposure = 9 mg/m3 inhalation local effects
Short-term exposure = 18 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:
REACH Registratiedossier


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Noorwegen

Grenswaarde:
2 ppm / TGG 8u
4 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. 2018; Arbeidstilsyne


Duitsland

Grenswaarde:
5 ppm / TGG 8u
9,4 mg/m3 / TGG 8u
10 ppm / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
2 juli 2009
Onderbouwing:
TRGS 900


Zwitserland

Grenswaarde:
5 ppm / TGG 8u
9 mg/m3 / TGG 8u
10 ppm / TGG 15min
18 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Frankrijk

Grenswaarde:
5 ppm / TGG 8u
9,4 mg/m3 / TGG 8u
15 ppm / TGG 15min
28,2 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 juni 2008
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; 2018


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
2 ppm / TGG 8u
3,8 mg/m3 / TGG 8u
6 ppm / TGG 15min
11 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005


Oostenrijk

Grenswaarde:
5 ppm / TGG 8u
9,4 mg/m3 / TGG 8u
10 ppm / TGG 15min
18,8 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2018


Denemarken

Grenswaarde:
5 ppm / TGG 8u
9,2 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, 2018


Finland

Grenswaarde:
5 ppm / TGG 8u
9,4 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1


Zweden

Grenswaarde:
5 ppm / TGG 8u
9,4 mg/m3 / TGG 8u
10 ppm / TGG 15min
18,8 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2005
Onderbouwing:
AFS 2018:1