Ethylacrylaat

Engelse naam:
Ethyl acrylate
CAS-nummer:
140-88-5
EG-nummer:
205-438-8
CMR, S:
Allergische reactie van de luchtwegen (S)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
21 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 8u)
42 mg/m3 (TGG - 15min)
10 ppm (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
18 december 2011
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 21 mg/m3 inhalation local effects

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
21 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
8,3 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
16,6 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
21 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
42 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
21 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
42 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
21 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
42 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
20 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
40 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
21 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
42 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
20 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
40 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
2,5 ppm (TGG - 8u)
10 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
42 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018