Ethanol

Engelse naam:
Ethanol
CAS-nummer:
64-17-5
EG-nummer:
200-578-6
Synoniemen:
Ethylalcohol
Classificatie (CMR, S):
Carcinogeen (kankerverwekkend), Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht)

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
260 mg/m3 / TGG 8u
1900 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2008
H-Notatie:
Ja

Algemene opmerkingen:
2006: voor het TGG-8uur meetmethode OSHA 100 (WGMM 4). Deze methode is evenwel niet gevalideerd voor het TGG-15 min (WGMM 3). Met eenvoudige aanpassingen van de apparatuur is classificatie 4 te bereiken.

REACH verordening Privaat

Long-term exposure = 950 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
REACH Registratiedossier


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Duitsland

Grenswaarde:
200 ppm / TGG 8u
380 mg/m3 / TGG 8u
800 ppm / TGG 15min
1520 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 mei 2018
Onderbouwing:
TRGS 900


Noorwegen

Grenswaarde:
500 ppm / TGG 8u
950 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; FOR-2011-12-06-1358


Zwitserland

Grenswaarde:
500 ppm / TGG 8u
960 mg/m3 / TGG 8u
1000 ppm / TGG 15min
1920 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
1000 ppm / TGG 8u
1920 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005


Oostenrijk

Grenswaarde:
1000 ppm / TGG 8u
1900 mg/m3 / TGG 8u
2000 ppm / TGG 15min
3800 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018


Denemarken

Grenswaarde:
1000 ppm / TGG 8u
1900 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, augustus 2018 (publicatie C.0.1)


Finland

Grenswaarde:
1000 ppm / TGG 8u
1900 mg/m3 / TGG 8u
1300 ppm / TGG 15min
2500 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 1996
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1


Zweden

Grenswaarde:
500 ppm / TGG 8u
1000 mg/m3 / TGG 8u
1000 ppm / TGG 15min
1900 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 1993
Onderbouwing:
AFS 2018:1


Frankrijk

Grenswaarde:
1000 ppm / TGG 8u
1900 mg/m3 / TGG 8u
5000 ppm / TGG 15min
9500 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 1982
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; juni 2016