Ethanol

Engelse naam:
Ethanol
CAS-nummer:
64-17-5
EG-nummer:
200-578-6
Synoniemen:
Ethylalcohol
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Schadelijk voor de voortplanting (R)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
260 mg/m3 (TGG - 8u)
1900 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2008
H-Notatie:
Ja
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
2006: voor het TGG-8uur meetmethode OSHA 100 (WGMM 4). Deze methode is evenwel niet gevalideerd voor het TGG-15 min (WGMM 3). Met eenvoudige aanpassingen van de apparatuur is classificatie 4 te bereiken.

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 950 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
1000 ppm (TGG - 8u)
1900 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
200 ppm (TGG - 8u)
380 mg/m3 (TGG - 8u)
800 ppm (TGG - 15min)
1520 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
1000 ppm (TGG - 8u)
1900 mg/m3 (TGG - 8u)
1300 ppm (TGG - 15min)
2500 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
1000 ppm (TGG - 8u)
1900 mg/m3 (TGG - 8u)
5000 ppm (TGG - 15min)
9500 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
500 ppm (TGG - 8u)
950 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
1000 ppm (TGG - 8u)
1900 mg/m3 (TGG - 8u)
2000 ppm (TGG - 15min)
3800 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
1000 ppm (TGG - 8u)
1920 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
500 ppm (TGG - 8u)
1000 mg/m3 (TGG - 8u)
1000 ppm (TGG - 15min)
1900 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
500 ppm (TGG - 8u)
960 mg/m3 (TGG - 8u)
1000 ppm (TGG - 15min)
1920 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018